Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Toimistollamme on vahva osaaminen oikeudenkäynneissä, joissa menestyminen perustuu laaja-alaiseen kokemukseemme liike- ja oikeuselämän eri osa-alueilta.

Palvelumme riitojen ratkaisussa kattavat

  • asiakkaan tarpeisiin sopivan erimielisyyksien ratkaisutavan selvittäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
  • asiakkaan avustaminen tarpeellisen ja uskottavan dokumentaation varmistamiseksi neuvottelu- ja reklamaatiovaiheessa
  • oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa (käräjäoikeus, hovioikeus, korkein oikeus)
  • oikeudenkäynnit erityistuomioistuimissa (markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus, maaoikeus)
  • asiakkaan avustaminen välimiesmenettelyssä ja välimiesoikeuden jäsenen tehtävät


Avustamme asiakkaitamme hallinto-oikeudenkäynneissä liittyen mm.

  • verovalitukset
  • hallintovalitukset
  • lupa-asiat


Lisäksi avustamme asiakkaitamme esimerkiksi vakuutuksiin liittyvissä lautakuntamenettelyissä.
Copyright © 2010 Asianajotoimisto Markku Tiusanen & Co Oy
www.tiusanenlaw.fi