Muut palvelut

Kiinteistö- ja asuntokauppa-asiat sekä asunto-osakeyhtiöasiat

Avustamme kiinteistö- ja asuntokaupan sopimuksissa sekä niihin liittyvissä riitatilanteissa. Avustamme kiinteistöjen ja toimitilojen hankinnoissa. Neuvomme sekä asunto-osakeyhtiöitä että niiden osakkaita ja avustamme asunto-osakeyhtiöoikeudellisten riitojen ratkaisussa.

Maa- ja vesioikeusasiat

Neuvomme rakennuslupa-, kaavoitus- ja ympäristölupa-asioissa. Avustamme myös lohkomisia, yksityisteitä, lunastuksia ja rasitteita sekä kiinteistönmuodostamista koskevissa asioissa.

Kansainväliset liitynnät

EU-oikeuden merkitys osana kotimaista lainkäyttöä on kasvava kaikilla oikeudenaloilla. Asiakkaidemme toimeksiantoja hoitaessamme otamme ammattitaitoisesti huomioon EU-oikeuden tuomat mahdollisuudet ja toisaalta välttämättä huomioon otettavat seikat.

Toimeksiannoissamme on usein kansainvälisiä liityntöjä, jotka vaativat erityisasiantuntemusta. Tarvittaessa olemme hankkineet kansainvälisen kontaktiverkostomme kautta asiakkaillemme luotettavan ja asiantuntevan ulkomaisen asianajajan.
Copyright © 2010 Asianajotoimisto Markku Tiusanen & Co Oy
www.tiusanenlaw.fi