Julkiset hankinnat

Julkisyhteisön on hankinnoissaan noudatettava hankintalakeja ja EY:n hankintadirektiivejä. Hankintaprosessin läpivieminen edellyttää lainsäädännön tuntemisen lisäksi ostaja- ja myyjätaholta monipuolista ammattitaitoa.

Olemme avustaneet lukuisissa julkisiin hankintoihin liittyvissä toimeksiannoissa. Neuvomme esimerkiksi tarjouksen tekijää kilpailuprosessin eri vaiheissa tai avustamme tarjouskilpailun hävinneitä markkinaoikeudessa. Olemme neuvoneet asiakkaitamme menestyksekkäästi hankintaprosessin aikana ja täytäntöönpanovaiheessa syntyneissä erimielisyyksissä.
Copyright © 2010 Asianajotoimisto Markku Tiusanen & Co Oy
www.tiusanenlaw.fi